Om McLead Kontakta Kunder Medarbetare Jobb Login
  Hem
  Nyheter
  Kunder
  Konsulter
  Tjänster
  Metoder och verktyg
  Kalendarium
  Press
  Utbildning
  Broschyrer
  Länkar
 
 
 
 
 
 
  Metoder och verktyg  
 
SiQ - Institutet för Kvalitetsutveckling
Modell för Kundorienterad verksamhetsutveckling.
SiQs modell lanserades 1992 och med hjälp av den kan en organisation själv utvärdera och förbättra sin egen verksamhet. Flera tusen organisationer från olika branscher och samhällssektorer och av olika storlek och typ använder Modellen i sitt förbättringsarbete.

BELBINS Team Skills - Teamutveckling
Belbins Team Skills visar hur olika personer fungerar i ett team och förutsäger teamets sannolikhet att bli framgångsrikt.

PRINCE2 - Projektstyrning
PRINCE - Projects in Controlled Environments är en metod för projektstyrning. Det är en fri och öppen standard som får allt större spridning i Europa.

MONITOR - Affärsutveckling offentlig marknad
Exportrådet har skapat MONITOR-programmet för att svenska företag skall få ökad konkurrenskraft inom EUs inre marknad.

ISO9000 - Implementering och certifiering
Grundläggande principer i ISO 9000:2000 enligt SIS:
* Kundfokusering
* Ledarskap
* Allas delaktighet
* Processfokusering
* Systemsyn
* Kontinuerliga förbättringar
* Basera beslut på fakta
* Leverantörssamverkan

McLead processen för införande av ett ledningssystem enligt ISO 9000:2000 i 4 enkla steg:
1) Skapa kvalitets- och processtänkande i din organisation
o Vision, mål och strategi
o Involvera medarbetare
o Skapa delaktighet och engagemang
o Skapa processteam
2) Kartläggning av nuläget och utarbetande av förbättringar för verksamhetens processer
o Kartläggning av processer
o Probleminventering
o Genomförande av förbättringar
3) Implementering av kvalitets/ledningssystem
o Största delen av arbetet redan gjort under steg 1 och 2
4) Certifiering av kvalitets-/ledningssystem

Rekommenderat IT-verktyg för ISO:
ADD
- webbaserat ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö enligt ISO 9001:2000, ISO 14001, OHSAS 18000


IT - Open Source och övrig industristandard. I vårt arbete använder vi de senaste IT-verktygen och webb-baserade metoderna.
Se även - DIN WEBB - Webbplatser för mindre företag (Inte så långlivade...)

 
     
     
     
  Nyheter  
  2014-05-05
Legacy site restored from backup.

2004-01-15
Projektstyrning enligt PRINCE2 kommer till Sverige
-läs mera här