Om McLead Kontakta Kunder Medarbetare Jobb Login
  Hem
  Nyheter
  Kunder
  Konsulter
  Tjänster
  Metoder och verktyg
  Kalendarium
  Press
  Utbildning
  Broschyrer
  Länkar
 
 
 
 
 
 
  McLead  
  ...är ett tjänsteföretag som genomför resultatinriktad verksamhetsutveckling.
Vi skapar tillsammans med er lösningar genom att förstå, analysera, utvärdera vilka förbättringsmöjligheter som finns i ert företag och organisation.

Vi bygger vårt arbetssätt på erkända projekt- och kvalitetsmodeller utarbetade av SiQ, EFQM, Exportrådet m.fl.

Hämta vår företagspresentation här:
( mclead.pdf )Vårt Manifest
I samverkan med våra uppdragsgivare vill vi skapa en förbättringsprocess vars värdegrund är de grundläggande värderingar som finns i SiQs modell för kundorienterad verksamhetsutveckling.

Dessa grundläggande värderingar kan sammanfattas i följande begrepp:

 1. Kundorientering
 2. Engagerat ledarskap
 3. Allas delaktighet
 4. Kompetensutveckling
 5. Långsiktighet
 6. Samhällsansvar
 7. Processorientering
 8. Förebyggande åtgärder
 9. Ständiga förbättringar
 10. Lär av andra
 11. Snabbare reaktioner
 12. Faktabaserade beslut
 13. Samverkan

Läs mer >>
 
     
     
     
  Nyheter  
  2014-05-05
Legacy site restored from backup.

2004-01-15
Projektstyrning enligt PRINCE2 kommer till Sverige
-läs mera här