Om McLead Kontakta Kunder Medarbetare Jobb Login
  Hem
  Nyheter
  Kunder
  Konsulter
  Tjänster
  Metoder och verktyg
  Kalendarium
  Press
  Utbildning
  Broschyrer
  Länkar
 
 
 
 
 
 
  McLead Utbildning  
  Detta avsnitt innehåller information om vår utbildningsverksamhet. Formatet på nedladdningsbara dokument är .pdf.

Kvalitetsledning ISO 9000 (.pdf)
Kvalitetsledning enligt ISO 9000 innebär att organisationen arbetar med kvalitetsfrågorna på ett systematiskt sätt. ISO 9000 ställer krav som företaget msåte uppfylla. Krav som i många fall kan vara omfattande och innebära en stor arbetsinsats. Oftast innebär det att ett ledningssystem för kvalitet införs på företaget. Ska man lyckas med detta arbete på ett bra och effektivt sätt gäller det att komma rätt från början. Därför är en grundutbildning av nyckelpersoner ett måste.
Hämta dokument med mer information om utbildning inom kvalitetsledning här.

Miljöledning ISO 14000 (.pdf)
McLead:s konsulter har erfarenhet av att införa miljöledningssystem och har metoder för att göra detta på ett framgångsrikt sätt. Har man förståelse för vad arbetet innebär, planeras det på ett riktigt sätt och man gör en bra miljöutredning har man grunden för att framgångsrikt kunna införa ett miljöledningssystem enligt ISO 14001.
Hämta dokument med mer information om utbildning inom miljöledning här.

Offentlig upphandling (.pdf)
Gemensamma bestämmelser skall tillämpas i samband med offentlig upphandling i EU. Det innebär att företag som är kunniga i hur man gör affärer med offentlig sektor får tillgång till denna stora inre marknad som bara i Sverige uppskattas till 500 miljarder kr årligen.
Hämta dokument som beskriver vårt utbildningsprogram i offentlig upphandling här.

Projektstyrning

 
     
     
     
  Nyheter  
  2014-05-05
Legacy site restored from backup.

2004-01-15
Projektstyrning enligt PRINCE2 kommer till Sverige
-läs mera här