Om McLead Kontakta Kunder Medarbetare Jobb Login
  Hem
  Nyheter
  Kunder
  Konsulter
  Tjänster
  Metoder och verktyg
  Kalendarium
  Press
  Utbildning
  Broschyrer
  Länkar
 
 
 
 
 
 
  Länkar  
  SiQ - Sveriges Institut för Kvalitetsutveckling
Kriterierna för SIQs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling utgår från kundens behov och ger organisationen ett väl genomarbetat verktyg för kundorienterad verksamhetsutveckling.

EFQM - European Quality Award
The European Foundation for Quality Management (EFQM) är en medlemsbaserad icke vinstdrivande organisation, som bildades 1988 av fjorton ledande europeiska organisationer. Verksamhetsidén är att vara den pådrivande kraften för uthållig framgång för europeiska organisationer och göra dem världsledande.

NUTEK - Verket för näringslivsutveckling
Ett övergripande mål för NUTEK är att skapa tillväxt och förnyelse i svenskt näringsliv Det gör NUTEK bland annat med hjälp av såddfinansiering, det vill säga finansiellt stöd till tekniska innovationer i deras inledningsskeden, och genom att ge stöd till livskraftiga företag i regionalpolitiska stödområden.

Exportrådet
Exportrådet verkar på uppdrag av näringslivet och staten. Uppdraget man har är att bistå svenska företag som vill etablera sig på nya marknader.

DINWEBB
McLead erbjuder de små företagen en egen webbplats med professionell design och funktion. Välj paket och tillägg efter behov, alla komponenter inkl. webb-hotell och uppdateringar av innehåll ingår.

EMAS
EMAS, EU:s frivilliga milj&oul;styrnings- och miljörevisionsordning, syftar till att effektivisera och ständigt förbättra miljöarbetet på företag och organisationer samt att förmedla ett trovärdigt budskap till marknaden om resultatet av miljöarbetet genom en granskad och godkänd miljöredovisning och andra former av miljökommunikation i annonsering och marknadsföring. EMAS baseras på ISO 14001 och är därmed ett kommunikationsverktyg för ISO 14001-certifierade företag och organisationer.

ISO 9000
ISO 9000 familjen av standarder har utvecklats för att hjälpa organisationer av alla typer och storlekar att införa och hantera verkningsfulla kvalitetsledningssystem. Standarderna bildar en sammanhängande grupp standarder för kvalitetsledning.

EU
Länkar till EU komissionens hemsidor organiserat i en trädstruktur.

EUPRAXIS
Aktuell information om EU projekt, partnerskap och experthjälp.

 
     
     
     
  Nyheter  
  2014-05-05
Legacy site restored from backup.

2004-01-15
Projektstyrning enligt PRINCE2 kommer till Sverige
-läs mera här